Medicinkylskåp inom äldrevården

Läser en artikel om besparingarna inom äldrevården i Sverige. Det är allt fler kommuner som valt att anlita externa leverantörer för att sköta äldrevården. Som entreprenör kan du få ta hand om fastigheten för de äldre, såvida inte kommunen står för detta. Vidare ingår det ofta i uppdragen att man som entreprenör sköter vård/omsorg av de boende, mat, städning och medicinering.

Var förvarar man medicin på ett smidigt sätt? Jag tänker att man kanske inte vill ha mediciner i kylskåp tillsammans med matvaror. Jo, det finns faktiskt specifika medicinkylskåp att köpa på marknaden. Om man går in på ett par webbsidor som säljer medicinkylskåp kan man se att de är specialanpassade för att hålla vissa temperaturer och det finns även lås till dessa kylskåp. Med lås säkerställer man att de boende inte har full access till mediciner, medicinerna bör istället hanteras av utbildad personal.

Är det bra med privata företag inom äldrevården? Jag tror att privata aktörer är ett bra sätt att konkurrensutsätta kommunens verksamhet. Om du ställs mot en privat aktörer kan du se bitar som kan förbättras inom den kommunala äldreomsorgen. På sikt tycker jag det kan vara lite vanskligt med ett vinstintresse på vård. Kanske man kan hitta ett alternativ som har inslag av privatisering; t.ex. att privata bolag sköter städning och levererar mat.

Äldrevården räknas bli en växande marknad i framtiden, vilket såklart har att göra med att det blir alltfler äldre personer i Sverige. Med en ökad privatisering inom sektorn finns det även stora möjligheter för bolag som vill in på marknaden och starta upp en verksamhet.

En produkt som jag ser växa fram är hörapparater, det finns ett par aktörer på den svenska marknaden och utvecklingen går framåt. Du kan idag styra din hörapparat med appar i mobiltelefonen. Det som behöver utvecklas är batterierna till hörapparaterna, de har idag en väldigt kort livslängd.